Oferta i filozofia działania:
TTS Group Sp. z o.o. to zespół starannie dobranych pracowników zajmujących się
działaniami mającymi na celu zwiększenie efektywności sprzedaży produktów i usług
naszych klientów, poprzez pełne wsparcie procesów sprzedażowych:
 • identyfikacja grupy potencjalnych nabywców
 • przedstawienie właściwej oferty dla ustalonej grupy docelowej
 • sposoby dotarcia i komunikacji z grupą docelowa
 • monitorowanie działań konkurencji
 • elastyczność i błyskawiczne dostosowywanie się do potrzeb rynkowych
 • budowa struktur sprzedażowych
TTS Group Sp. z o.o. to zespół starannie dobranych pracowników zajmujących się
działaniami mającymi na celu zwiększenie efektywności sprzedaży produktów i usług
naszych klientów, poprzez pełne wsparcie procesów sprzedażowych:
 • budowanie relacji biznesowych
 • konfigurowanie polityki wynagradzania sprzedawców
 • autorski system premiowania sprzedawców bonusell®
 • działania upraszczające procesy sprzedażowe
 • narzędzia do tworzenia elastycznych form sprzedaży
Outsourcing sił sprzedaży oferowany przez TTS Group Sp z.o.o. to
szerokie spektrum działań związanych z:
 • rekrutacją pracowników
 • szkoleniami sprzedażowymi i produktowymi
 • administracją kadrowo- płacową
 • zarządzeniem flotą samochodów, infrastrukturą biurową i administracyjną
 • narzędziami koniecznymi do zwiększenia efektywności sprzedaży
 • identyfikacja specyfiki procesu sprzedażowego
Outsourcing sił sprzedaży oferowany przez TTS Group Sp z.o.o. to
szerokie spektrum działań związanych z:
 • budowa polityki prowadzenia akwizycji w oparciu o metodykę chain value
 • dostosowanie narzędzi sprzedaży do specyfiki biznesu
 • raportowanie wyników sprzedaży z projekcją na wynik finansowy
created by Kerris identify